Obietnica

3. Ku nowemu

Czyli zawiłe losy, które bohaterów zetknęły w miejscu, gdzie zaczęła się nasza przygoda.

Data gwiezdna: 81273,4.2

- – - Start fregaty AS Coriolanus ku niezbadanemu systemowi Uinen.
– - Załoga fregaty:
– - Kapitan Frickeith Coley
– - Lejtnant Mara Walking
– - Miczman Tyrvide de Spao
– - Bosman Ristor Chwacki
– - Naukowiec Dany Lipson
– - Technik Mark Rodds
– - Technik Hari Johnson
– - Medyk Jessa Frost
– - Kwatermistrz Makrenn Pery
– - MarynarzJimmy Tinett
– - Marynarz Rossarian Velocipedion
– - MarynarzTanya Maru
– - Marynarz Broby Coopez
– - Marynarz Haelie Rownez
– - Marynarz Rise Rosson
- – - Pozwolenie na skok – udzielone

Data gwiezdna: 81273,11

- – - Przybycie do systemu Uinen
– - Skok bez wydarzeń.

- – - Rozpoznanie
– - Gwiazda systemu Uinen: potwierdzony typ gwiazdy: żółty karzeł

Data gwiezdna: 81273,13

- – - Rozpoznanie – Planeta Linga II
– - Typ: gazowy gigant

Data gwiezdna: 81273,18

- – - Rozpoznanie – Planeta Uinen I
– - Typ: planeta kamienna

- – - Rozpoznanie – Trzy pasy asteroidów
– - Typ: jeden z pasów lodowy, dwa pozostałe kamienne

Data gwiezdna: 81273,22

- – - Rozpoznanie – Odkrycie księżyców planety Linga II

Data gwiezdna: 81273,23

- – - Badania szczegółowe
– - Planeta Uinen I, brak satelitów, niemożliwość oceny powierzchni planety, atmosfera wypełniona parą.
– - Planeta Linga II, 4 pierścienie, 2 planetoidy, 12 księżyców w tym dwa potencjalnie nadające się do zasiedlenia.
- – - Zarządzone podejście do planety Linga II

Data gwiezdna: 81273,25

- – - Narada naukowa załogi. Za cel lądowania grupy zwiadowczej obieramy księżyc Mot.
– - AS Coriolanus zbliża się do wyznaczonego celu.

Data gwiezdna: 81273,26.4

- – - Rozpoznanie: Księżyc Mot jest zamieszkany przez inteligentną i rozwiniętą rasę.
– - Potwierdzona decyzja o lądowaniu i próbie nawiązania kontaktu

Comments

mistrz_gry

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.