Tag: Mot

Results

 • M'Vorte Mora

  * M'Vorte wita bohaterów na księżycu Mot i zaprasza ich do miasta Chang-Er, gdzie przedstawia ich Radzie i imperialnemu ambasadorowi[[:jase-smanes | Jase Smanesowi]]. * Cenzor wraz z grupą Synthii proszą awanturników o odbicie zakładników, porwanych …

 • Jase Smanes

  * Drużyna poznaje Jase podczas rady w mieście M’Dranii, przedstawiona przez [[:m-vorte-mora | M'Vorte Mora]]. * Bierze udział w tajnej naradzie, podczas której Auroranie zostają wysłaniu do T'Hrani T'Daxu Cluster.

 • Broby Cooper

  * Broby jest częścią ekspedycji do systemu [[System Uinen | Uinen]], gdzie pełni funkcję marines. Powszechnie jednak wiadomo, że jego umiejętności są liczne. * Drużyna spotyka Brobyego na księżycu Mot podczas kryzysu z ambasadorami. Uchodzi tam za …

 • Ruby Smanes

  * Przedstawiona przez T'Hrani jako tłumaczka w czasie pobytu Auroran w T'Hrani T'Daxu Cluster. Odmawia powrotu do Chang-Er.

 • Rhea Mora

  * Spotkana w T'Hrani T'Daxu Cluster, gdzie bohaterowie zostali wysłani z misją odbicia jej z ręki porywaczy, okazuje się być dobrowolnym gościem T'Hrani i orędowniczkom ich sprawy. Odmawia powrotu do męża.

 • R'alat Heero

  * W misji od M'Vorte Mora, Auroranie docierają do T'Daxu Cluster gdzie spotykają R'alata, który właśnie poprzez pojedynek staje się przywódcą renegatów. * Auroranie obiecują pomóc T'Hranii w zamian za co mają otrzymać plany urządzenia terraformującego …

 • Adon Baaloo

  * Adon przyjmuje Auroran na Mot podczas kryzysu z ambasadorami i eskortuje ich do Chang-Er, gdzie pozostaje do ich dyspozycji.

 • M'Drani

  * M'Drani jako pierwszy wita zwiadowczą ekspedycję Auroran po wylądowaniu na księżycu Mot i częstuje ich miejscowymi smakołykami.

 • Sula Carda

  * Drużyna spotyka Sula podczas kryzysu ambasadorów na księżycu Mot. Sula jest dyplomatą odpowiedzialnym za rozwiązanie problemu przybyszy oskarżonych o zbrodnie przeciwko Ludowi Synthii.

 • Tina Hazel

  * Spotkana przez drużynę na księżycu [[System Uinen | Mot]] w areszcie, podczas kryzysu z aurorańskimi ambasadorami. Pod pozorem ataku na [[:tyrvid-de-spao | Tyrvida de Spao]] przekazuje drużynie chip z danymi wywiadu. * Zabita przez [[:rossarian- …

 • Ruce Hughy

  * Drużyna spotyka Rucea w areszcie na księżycu [[System Uinen | Mot]] w czasie kryzysu z morderstwami na obywatelach [[Lud Synthii | Synthii]]. * Ruce zgłasza się do [[:rossarian-velocipedion | Rossariana]] jako przedstawiciel Chandra Wardsona Trzeciego …

All Tags