Aurora. Świat równości, braterstwa, wspólnoty i świetlanej przyszłości… która nie nadeszła.

Rewolucja miała rozpocząć się w jednej chwili w całym Imperium. Lud niosąc na sztandarach hasła równości miał dać wszystkim szansę wyrwania się spod neoarystokratyczno-korporacyjnego buta. Niewyobrażalne bogactwa korporacji miały stać się dobrem wspólnym wszystkich, którzy w pocie czoła na nie pracowali.

Radosną wieść niósł każdy kurier z Aurory, centralnego systemu Ruchu Gwiezdnej Równości. Zamiast rewolucji, było jednak uderzenie wyprzedzające niszczące komórki ruchu w innych układach i izolujące system Aurora od reszty świata. Ci, którzy nie chcieli wyrzec się wiary w nowy porządek świata, zostali wyłapani i przetransportowani na Aurorę.

Ludność systemu potroiła się, a wraz z przeludnieniem przyszły braki i niepokoje. Aurora zawrzała jak gotowany spirytus, na krawędzi wybuchu, jednak granice były szczelnie zamknięte, nic nie wychodziło poza system ani do niego nie docierało. Żeby zapobiec wojnom domowym, barbaryzacji społeczeństwa i wyzyskowi silniejszych nad słabszymi, stworzono Międzyplanetarny Rząd Wszechrad i dano mu do ręki narzędzia pozwalające utrzymać porządek, w tym potężną armię i tajną policję.

Aurora, bogaty w surowce, ale ubogi w możliwość produkowania żywności nie mógł utrzymać się sam, a uzbrojenie systemu nie pozwalało na szturm, który nie kosztowałby zbyt wiele. Pat trwał, ale warunki życia w systemi Aurory były coraz trudniejsze. W końcu ze strony Imperium przyszła propozycja, na którą Międzyplanetarny Rząd Wszechrad przystał. Ludność Aurory została skazana na banicję. Może załadować na swoje statki wszystko czego pragnie i ma opuścić sektory, nad którymi władzę sprawuje imperium i znaleźć sobie w galaktyce nowe miejsce do zasiedlenia.

Przygotowania do wyprawy trwały wiele lat i w końcu nadszedł ten dzień kiedy Auroranie wyruszyli w gwiazdy szukać swojego nowego domu, gdzie ich wartości będą mogli wcielać w życie bez przeszkód. Nadzieją dla kosmicznych podróżników stać się ma Podsektor Promise – Obietnica…

Obietnica

Obietnica   pogranicze2 ungrim Smartfox MidMad Parasit ZukB