Frickeith Coley

Kapitan fregaty Coriolanus

Description:

Charyzmatyczny dowódca jednego z dwóch pełnokrwistych statków wojennych szpicy, fregaty “Coriolanus”. Lubiany przez oficerów i załogę, dynamiczny, wymagający i sprawiedliwy wobec podwładnych.

Bio:
  • Bohaterowie zaokrętowani na “Coriolanusa” zostają podwładnymi Coleya na wyprawie rekonesansowej do systemu Uinen.

Frickeith Coley

Obietnica mistrz_gry